แบบบัวปูนปั้น งานบัวปฏิมากรรมงานวัด และ งานราชการ

#งานบัวปฏิมากรรม งานวัด ส่วนใหญ่ที่โรงงานรับ จะเป็นงานทำซุ้มหน้าต่าง ,ซุ้มประตูวัด ,ซุ้มประตูโบสถ์ งานหลังคา , งานปั้นลายกนก , งานบัวปูนรอบฐานโบสถ์ และ งานแบบงานปั้น ในส่วนต่างๆ ตามแบบ ที่เจ้าของงาน นำมาให้จ้างผลิต และ ตามอาคารสถานที่ราชการ ก็มีงานปฏิมากรรม โรงงานก็สามารถผลิตได้เช่นกัน