แบบบัวปูนปั้น ชุดโค้ง (ผลิตตามสั่ง)

บัวปูนปั้น แบบโค้ง ส่วนใหญ่จะติดตั้ง ตามหน้าต่าง ,ประตู และ ทำซุ้มประดับ ตามบ้าน และ อาคาร ของคุณลูกค้า ในการวัดบัวโค้ง เพื่อสั่งผลิต โรงงานขอตัวเลขที่จะทำการผลิต 2 ด้าน #วัดความกว้างของโค้ง คือ วัดที่จุดเริ่มที่มีการโค้ง วัดไปอีกฝั่งหนึ่ง นั่งคือความกว้างของโค้ง

#วัดจุดโด่ง ของโค้ง ให้วัด โดยหาจุดศูนย์กลางของโค้ง (รัศมีโค้ง) ในการวัดรบกวนขอเป็นหน่วยเซ็นติเมตร ถ้าคุณลูกค้ามีแบบพิมพ์เขียวมา ส่วนใหญ่ในแบบจะมีตัวเลขของโค้งมาให้แล้ว แต่โรงงานขอแนะนำ ให้คุณลูกค้าวัดตามหน้างานจริง จะดีกว่า เนื่องจากอาจเกิดความผิดพลาด ที่หน้างาน ทำให้ส่วนโค้งไม่ตรงตามแบบ พอคุณลูกค้ามาสั่งผลิต ตามพิมพ์เขียว ก็จะทำให้ส่วนโค้งไม่ลงตัวกับหน้างานก็ได้ ซึ่งก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้บ่อย ในส่วนของแบบบัวปูนปั้น ลูกค้าเลือกได้ตามความเหมาะสม หรือ จะให้ทางโรงงานออกแบบให้ หรือ ให้โรงงานผลิตตามแบบพิมพ์เขียวของคุณลูกค้าก็ได้