แบบบัวปูนปั้น หัวเสากลม

งานบัวปูนปั้น เสากลม จะเรียกอีกแบบ คือ หัวฐาน จะแบ่งเป็น หัวฐานล่าง และ หัวฐานบน ส่วนใหญ่จะนำไปติดตั้ง กับลักษณะของเสาทรงตรง และ ทรงสอบ ติดตั้งทั้ง ภายในอาคาร , ภายนอกอาคาร และตามรั้วบ้าน เพื่อให้เกิดความสง่าสวยงาม ขนาดไซด์ ก็ขึ้นอยู่กับหน้างานของคุณลูกค้า ในโรงงานก็จะมีขนาดมาตรฐาน ให้ลูกค้าเลือกได้พอสมควร ถ้าขนาด และ แบบ ไม่ได้ตามหน้างาน ก็สามารถสั่งผลิตได้ ซึ่งระยะเวลาในการผลิตก็ไม่นานมาก ในส่วนนี้จะมีวิธิการติดตั้ง 2 แบบ นำไปวางบนเสา หรือ นำไปครอบที่เสา ในกรณีแบบนี้ลูกค้าต้องเน้นโรงงาน ว่าลูกค่าจะนำไปติดตั้งแบบไหน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดการผิดพลาด ในภายหลัง